کارشناس حسابداری

کارآموزی
موقعیت مکانی تهران
حداقل سابقه کاری مهم نیست
پایه حقوق توافقی
وضعیت نظام وظیفه مهم نیست
حداقل مدرک تحصیلی کاردانی